รับฟังความคิดเห็น

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล โดยเฉพาะ โมดูล A5

เสียงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ Module A5 จังหวัดสุพรรณบุรี

เสียงประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ Module A5  แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบนเวที เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน Module A5

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัด สุพรรณบุรี

บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 , ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ความคิดเห็นจากประชาชน แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สระบุรี

เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน  แผนบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน Module A5 สระบุรี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สระบุรี

แถลงการณ์ภาคประชาชน โดย ขบวนองค์กรชุมชน และ ภาคประชาสังคม จ.สระบุรี ทิศาปาโมกช์ ปรึกษากิ่ง (ผู้อ่านแถลงการณ์) เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี คัดค้านโครงการน้ำ

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล โดยเฉพาะ โมดูล A5

กลุ่มเครือข่ายอาสาประชาชนคนรักแม่ก­ลอง ถาม 5 คำถามกับนักวิชาการ

นางอัจฉรา รัตนกสิณ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายอาสาประชาชนคนรักแม่ก­ลอง ถาม 5 คำถามกับนักวิชาการใน โครงการเพื่อออกเเบบเเละก่อสร้างระบบการบร­ิหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จ.ราชบุรี ซึ่งได้ชี้เเจงถึงผลกระทบต่างๆในโครงการที่รัฐบาลจะจัดสร้าง

เเดงยกพวกเผชิญหน้าภาคปชช ที่เวทีโครงการน้ำเพชรบูรณ์

สารคดี : โครงการจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทแบบเหมาเข่ง

  วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ : หลายเดือนที่ผ่านมา เราคงได้ยินข่าวอภิมหาโครงการจัดการน้ำภาคกลางมูลค่า 350,000 ล้านบาทของรัฐบาล ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ ดังที่เกิดขึ้นในปี

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.พิษณุโลก

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน Module A1, A2, A3 จ.พิษณุโลก