สัมภาษณ์

สารคดี : โครงการจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทแบบเหมาเข่ง

  วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ : หลายเดือนที่ผ่านมา เราคงได้ยินข่าวอภิมหาโครงการจัดการน้ำภาคกลางมูลค่า 350,000 ล้านบาทของรัฐบาล ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ ดังที่เกิดขึ้นในปี

ส.ว.สุรจิต ชิรเวทย์ วิพากษ์ประชาพิจารณ์บริหารจัดการน้ำ3 5แสนล้าน

รายการจุดชนวนความคิด อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30-15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่น แชนแนล

เสวนา เสื่อ-สาด เด็กมช.ไม่เอาเขื่อน

เผยแพร่เมื่อ 22 ต.ค. 2013 “ถ้าเป็นบ้านคุณ คุณก็คงไม่อยากให้ใครมาทำแบบนี้ใช่ไหมค่ะ?­” นิตย์ นศ.ปีที่๓ คณะมนุษย์ศาสตร์ ฐานะเป็นคนในพื้นที่บ้านแม่เอาะใต้ (พื้นที่น้ำท่วมในกรณีสร้างเขื่อนแม่แจ่ม)

รายการแนะนำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ….. (ฉบับประชาชนเข้าชื่อ)

มีโอกาสเป็นมือแทนพี่ Hannarong Yaowalers ไปพูดเรื่องร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ….. (ฉบับประชาชนเข้าชื่อ) ทางเคเบิ้ลทีวี ช่อง 13 สยามไทย เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการออกอากาศสด