แถลงการณ์

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล

แถลงการณ์พลังพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อ คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย คัดค้านโครงการ 3.5 แสนบ้านของรัฐบาล โดยเฉพาะ โมดูล A5

เวทีรับฟังความคิดเห็น แผนบริหารจัดการน้ำ จ.สระบุรี

แถลงการณ์ภาคประชาชน โดย ขบวนองค์กรชุมชน และ ภาคประชาสังคม จ.สระบุรี ทิศาปาโมกช์ ปรึกษากิ่ง (ผู้อ่านแถลงการณ์) เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน

นโยบาย การพัฒนา วิธีชุมชน ประชาชนต้องกำหนดเอง จ.กำแพงเพชร

บรรยากาศ เวทีรวมแรงประสานใจ “นโยบาย การพัฒนา วิถีชุมชน ประชาชนต้องได้กำหนดเอง” วันที่ 29 สิงหาคม 2556

เสียงจาก “คนนอก” ห้องรับฟังความคิดเห็นการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านเชียงใหม่

  “คุณทำหนังสือเป็นแต่เราทำไม่เป็น พอเราทำไม่เป็นเราก็เสียเปรียบท่านเลย ใช่ไหม มันยุติธรรมไหม” พฤ โอโดเชา ตัวแทนชาวบ้านจากสองพื้นที่ที่ได้รับผลกระ­ทบจากโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

993463_225568207604246_1190244785_n

แถลงการณ์กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การเปิดเผยข้อเท็จจริงและผลกระทบที่จะได้รับจากการปฏิบัติตาม “โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”

ข้อเสนอเรื่องการรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำ 23 ตุลาคม 2556

วันนี้เป็นวันปิยะมหาราช แต่ทางเครือข่ายภาคประชาชนไม่หยุดงาน เรามาประชุมวางแผนเพื่อรับมือเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการน้ำในจังหวัดอื่นๆ โดยแกนหลักคือสภาองค์กรชุมชนตำบล ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายให้รวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะด้วย   ในขณะที่ผมนั่งรอพูดเป็นคนท้ายๆเลยขอบันทึกแนวทางที่จะผลักดันเสนอต่อไปดังนี้    จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมี  ”หน้าที่”

1382057_607958472575899_94088771_n

แถลงการณ์วิพากษ์เวทีรับฟังความคิดเห็นแผนบริหารน้ำ 3.5 แสนล้าน ครั้งแรก จังหวัดลำพูน

  แถลงการณ์ วิพากษ์เวทีรับฟังความคิดเห็นแผนบริหารน้ำ 3.5 แสนล้าน ครั้งแรก จ.ลำพูน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖