กฏหมาย

วิดิโอจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โรงแรม ทีเค พาเลซ,

วิดีโอสรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย เวทีรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ

ช่วงแบ่งการประชุมเป็นสามกลุ่ม ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ทรัพยากรน้ำ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โรงแรม ทีเค

เวทีวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม 3.5 แสนล้าน

เผยแพร่เมื่อ 5 มี.ค. 2013 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์: โครงการนี้ขัดต่อทั้งหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล “การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้­เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้า­นคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

1234050_442720532505865_1666407249_n

ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. …. ฉบับของประชาชน”

  สมัชชาองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ   “ทรัพยากรน้ำ เป็นของประชาชน”  ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ….

รายการแนะนำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ….. (ฉบับประชาชนเข้าชื่อ)

มีโอกาสเป็นมือแทนพี่ Hannarong Yaowalers ไปพูดเรื่องร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ….. (ฉบับประชาชนเข้าชื่อ) ทางเคเบิ้ลทีวี ช่อง 13 สยามไทย เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการออกอากาศสด